• Hotline:  (+84) 090 108 1188
 • Email: luxuryherbaldn@gmail.com
 • Kakaotalk: Luxuryherbalspa
 • LINE ID: Luxuryherbalspa
 • Wechat ID : Luxuryherbalspa
 • WhatsApp ID: (+84) 090 108 1188

1 호점: 90 Duong Dinh Nghe 길, Son Tra 구, Da Nang 시

2 호점: 201 Duong Dinh Nghe 길, Son Tra 구, Da Nang 시

3 호점: 101 Ta My Duat 길, Son Tra 구, Da Nang 시

4호점: 203 Duong Dinh Nghe 길, Son Tra 구, Da Nang 시

허벌 스파 BIG 프로모션

고객 평가

허벌 스파 - 무엇이 특별합니까 ?

부킹 서비스

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

얼굴 관리 서비스

허브 시그니처 마사지

전통 타이 마사지

지압 마사지

대나무 마사지

아로마 캔들 마사지

전통 베트남 마사지

발 마사지

등 마사지

60% OFF - Only 7$

60% OFF - Only 9$

M

Mong Linh

Đánh giá cho: [Giảm 10%] Mát Xa Toàn Thân Phong Cách Herbal Spa

Trải nghiệm tuyệt vời . Nhân viên hữu ích và môi trường tốt đẹp để tận hưởng SPA. Rất khuyến khích cho bất cứ ai muốn thưởng thức SPA tại Đà Nẵng. Vị trí không dễ tìm cho khách du lịch và tốt hơn là đi bằng taxi hoặc Grab.

얼굴 집중 관리 서비스

얼굴 관리 서비스

인텐시브 바디 스킨 케어 서비스

전문 교육자 : 오랜 경험과 마사지 기술을 보유한 전문 교육자가 있습니다

높은 수준의 마사지 기술 : 모든 직원은 6개월간 정규 교육을 받으며, 1개월동안 테스트를 거친 후에 정직원이 됩니다

높은 평점 : 허벌 스파는 온라인 랭킹에서 국내뿐만 아니라 외국인 고객에게 최고의 스파로 인정 받는 스파입니다

 • 국제 전문 교육자 및 동양학 전문의에게 마사지 서비스를 교육 받았습니다
 • 저희 스파는 항상 고객의 입장에서 고객의 의견에 귀기울이며, 최선의 서비스로 다가가고자 노력합니다
 • 저희 스파는 내국인 및 외국인 고객에게 인정받는 최고의 스파입니다

고객맞춤 치료 : 고객의 요구사항에 맞추어 가장 적합한 테라피를 선정하여 고객에게 제공합니다

60% OFF - Only 11$

60% OFF - Only 10$

60% OFF - Only 9$

60% OFF - Only 13$

60% OFF - Only 8$

60% OFF - Only 8$

60% OFF - Only 9$

60% OFF - Only 10$

60% OFF - Only 11$

60% OFF - Only 4$

얼굴 집중관리 프로그램

허벌 마사지 프로그램 : 코코넛 오일 – 핫스톤 – 대나무 – 캔들 – 시아추

허벌팩 : 목, 눈, 배, 손, 다리 등에 허벌 스파만의 특별한 주머니로 따뜻함을 선사합니다

허벌 스파는 자연 친화적인 공간을 강조하며, 마치 산에서 흐르는 물줄기와 꽃, 나무 등이 어우러져 고객님이 마사지에 집중 할 수 있도록 자연적인 감성 공간을 제공합니다

예약시 주의사항

확인합니다 : 

 • 고객님 원하시는 시간에 예약진행을 위하여 꼭 예약해주시길 부탁드립니다. 예약완료 후 확인 이메일을 보내드리도록 하겠습니다

허벌스파 프로모션

 • 전 메뉴 60%할인, 2020년 05/30 ~ /8/30까지
 • Note : 만약 고객님께서 예약시간을 변경하실 경우 정확한 이유와 함께 변경 요청을 해주시면 감사드리겠습니다
 • 임산부는 얼굴 및 발 마사지 트리트먼트를받을 수 있으며, 심장 문제가 있거나 다른 의학적 상태가있는 사람들도 스파 서비스를 이용할 수 있습니다
 • 모든 고객들은 예정된 스파 트리트먼트 전에 건강 점검표를 작성해야합니다

참고사항: 

 • 만약 10 - 15분 정도 예약시간보다 늦게 오실 경우 예약 상황에 따라 선택하신 서비스에서 30분 적게 서비스해 드릴 수 있는 점 양해 부탁드리며, 늦으실 경우 미리 스파쪽으로 연락주시면 감사드리겠습니다. (ex 1시간 30분 예약 -> 1시간)
 • 총 4개의 스파가 가까이 위치하여 있으니 고객님께서 오시기전에 정확한 주소를 보내드리도록 하겠습니다

사용하는 방법 

 • 이 활동에 대한 인쇄 또는 모바일 바우처를 제시 할 수 있습니다
 • 바우처는 지정된 날짜와 시간에만 유효합니다

Open 시간 

 • 오전 8 : 30 ~ 오후 10 : 30 매일
 • 가장 빠른 예약 시간이: 오전 8:30 
 • 마지막 예약 시간이: 오후 9:00

주소 정봅니다

허벌 스파 

럭셔리 허벌 스파 

스파로 오시는 방법: 

주소 : 102 Duong Dinh Nghe 길, Son Tra 구, Da Nang 시

주소 : 201 Duong Dinh Nghe 길, Son Tra 구, Da Nang 시

부킹 서비스

택시, 그랩, 렌트카

이용 약관

 • 사전 통지없이 10-15 분이 늦으면 스파 서비스가 30 분 감소합니다
 • 모든 프로모션은 한 번에 적용되지 않습니다

리뷰

1,683 đánh giá từ Google Maps

이건호

3 개월 전

말이 필요없어요. 직원들도 정말 친절하시고 끝나면 미역국과 과즈를 주시는데 정말 맛잇고 행복했습니다. 정말 최고입니다! 또 오고싶어요! 정말 감사합니다! 집에 가기전에 꼭한번 다시와서 받고 갈거같아요!

Алексей

Невероятно уютно, чисто, вежливо, комфортно, вкусно( вас даже кормят супом с креветками после процедур), и это конечно же не самое главное - это один из лучших массажей, которые нам делали в Азии, мастера очень высокого уровня и знают свое дело! Спасибо!

1,683 건의 리뷰 모두보기

예약 서비스 

1,346 đánh giá từ KLOOK

WEIMEI

评价套餐: 【晨间优惠】身体按摩

干净整洁的环境;亲切友善的服务、专业细心的按摩技术。订购90分钟草本按摩比现场购买便宜了不少。按摩前招待了芦荟水;按摩后有热茶、椰子饼干、水果及紫菜蛋花汤。推荐给到岘港喜欢按摩的旅客

1,346 건의 리뷰 모두보기

트립 어드바이저의 866 개 후기

Loan Phạm

Thực sự tuyệt vời!

Không gian thân thiện, nhân viên nhiệt tình, dễ thương. Đặc biệt sau khi massage 90 phút, sẽ được thưởng thức món soup rong biển.
Mình rất hài lòng với dịch vụ tại đây
chắc chắn sẽ quay lại ❤️

David R

Fantastic massage

Great massage, best I’ve had! Very clean and soothing place too. Nice drink and snack provided at the end. Will be back for sure

866 건의 리뷰 모두보기

BIG 프로모션 RE-OPEN 5월1일 ~6월 30일까지

바디 마사지 60분 JUST ONLY 150.000 VND

Hotline

CLICK

WhapsApp

Facebook

KakaoTalk

Line

전메뉴 60% 할인 ALL TIME LUCKY CODE: OFF60-2020

저희에게 연락하거나 채팅 할 때 할인 코드를 보여주십시오!

00
00
00
00


주소 : 102 Duong Dinh Nghe 길, Son Tra 구, Da Nang 시
Hotline: (+84) 090 108 1188
Email: luxuryherbaldn@gmail.com
Kakaotalk: Luxuryherbalspa

연락 
웹 사이트

웹 사이트 : https://herbalspa.vn/kr

Open 시간

가장 빠른 예약 시간이: 오전 8:30 

마지막 예약 시간이: 오후 9:00

오전 8 : 30 ~ 오후 10 : 30 매일

허브 시그니처 마사지

패키지 설명

포함

 • 따뜻한 허브차를 준비해드립니다
 • 허브에 적신 수건으로 발을 깨끗히 닦아 드립니다
 • 코코넛 오일, 핫 스톤 및 베트남 사파지역의 타이민족의 특별한 마사지를 해드립니다
 • 허브에 적신 따듯한 수건으로 몸 전체를 닦아드립니다
 • 마사지가 끝난 후 맛있는 과일과 스낵,스프를 준비해 드립니다

코코넛 오일, 핫 스톤 및 태국 민족의 특수 허브를 사용하여 전통적인 지압 기술과 특별한 마사지 방법을 사용하여 근육통을
완벽하게 줄이고 활력을 균형있게 유지하고 몸 전체를 활성화시킵니다

시간이

60 분

90 분

120 분

가격

450.000 동/20$ - Discount 60% only 7$

600.000 동/27$ - Discount 60% only 11$

750.000 동/34$ - Discount 60% only 14$

부킹 서비스

전통 타이 마사지

패키지 설명 

포함

 • 따뜻한 허브차를 준비해드립니다
 • 허브에 적신 수건으로 발을 깨끗히 닦아 드립니다
 • 허브팩을 사용해서 경혈점을 지압해드립니다
 • 스트레칭 동작과 오일을 사용하지않고 근육을 풀어주는 마사지를 해드립니다
 • 마사지가 끝난 후 맛있는 과일과 스낵,스프를 준비해 드립니다

허브 볼을 사용하여 근육의 움직임,스트레칭, 리드미컬한 압력 및 요가 동작과 비슷한 자세를 결합하여 몸의 에너지와 활력을 주는 전통적인 힐링 마사지 입니다

시간이

60 분

90 분

120 분

가격

500.000 동/23$ - Discount 60% only 9$

700.000 동/32$ - Discount 60% only 13$

900.000 동/40$ - Discount 60% only 16$

부킹 서비스

지압 마사지

패키지 설명 

포함:

 • 따뜻한 허브차를 준비해드립니다
 • 허브에 적신 수건으로 발을 깨끗히 닦아 드립니다
 • 허브팩을 사용해서 경혈점을 지압해드립니다
 • 지압과 무릎,팔꿈치를 사용하여 몸전체의 경혈점을 오일없이 지압해 드립니다
 • 마사지가 끝난 후 맛있는 과일과 스낵,스프를 준비해 드립니다

지압 마사지 테라피는 손가락, 엄지 손가락, 손바닥 및 허브 볼을 사용하여신체 표면의 여루 부위에 압력을 가해 스트레스를 완화하고 통증과 질병을 치료합니다

시간이

60 분

90 분

120 분

가격

600.000 동/27$ - Discount 60% only 11$

850.000 동/38$ - Discount 60% only 15$

1.000.000 동/45$ - Discount 60% only 18$

부킹 서비스

대나무 마사지

패키지 설명 

포함:

 • 따뜻한 허브차를 준비해드립니다
 • 허브에 적신 수건으로 발을 깨끗히 닦아 드립니다
 • 코코넛오일을 사용하여 마사지 해드립니다
 • 따뜻한 대나무스틱을 이용해서 근육을 마사지 해드립니다
 • 허브에 적신 따듯한 수건으로 몸 전체를 닦아드립니다
 • 마사지가 끝난 후 맛있는 과일과 스낵,스프를 준비해 드립니다

대나무 줄기와 코코넛 오일을 이용하여 현대인의 스트레스 완화에 탁월하며 피부의 질감을 향상시키는 강력한 예방 테라피입니다

가격

550.000 동/25$ - Discount 60% only 10$

700.000 동/32$ - Discount 60% only 13$

900.000 동/40$ - Discount 60% only 16$

시간이

60 분

90 분

120 분

부킹 서비스

전통 베트남 마사지

패키지 설명 

포함:

 • 따뜻한 허브차를 준비해드립니다
 • 코코넛오일과 핫스톤, 허브를 사용한 마사지를 해드립니다
 • 마사지가 끝난뒤 컵을 이용하여 부항을 떠드립니다
 • 따뜻한 허브팩으로 찜질을 해드립니다
 • 허브에 적신 따듯한 수건으로 몸 전체를 닦아드립니다
 • 마사지가 끝난 후 맛있는 과일과 스낵,스프를 준비해 드립니다

Herbal의 시그네쳐 마사지이며 30분동안 베트남 식 부항 테라피로 혈류를 개선하고 근육을 스트레칭하며 진정시킵니다

시간이

90 분

120 분

가격

700.000 동/32$ - Discount 60% only 13$

900.000 동/40$ - Discount 60% only 16$

부킹 서비스

발 마사지

패키지 설명 

포함:

 • 따뜻한 허브물에 발을 담구는 동안 두피를 마사지 해드립니다
 • 허브팩을 사용해서 경혈점을 지압해드립니다
 • 코코넛오일과 핫스톤을 사용하여 발을 마사지 해드립니다
 • 손님이 원할경우 발에 부항을 떠드립니다
 • 발을 깨끗히 닦고, 스트레칭으로 마무리 해드립니다
 • 마사지가 끝난 후 맛있는 과일과 스낵,스프를 준비해 드립니다

독소 제거, 통증 완화, 긴장 완화 및 나머지 신체로의 건강한 혈류 증가

시간이

60 분

90 분 

가격

450.000 동/20$ - Discount 60% only 8$

600.000 동/27$ - Discount 60% only 11$

부킹 서비스

얼굴 집중 관리 서비스

패키지 설명 

포함 :

 • 딥클렌징 오일을 사용해 화장을 지우고 더 페이스샵 클렌징 폼으로 세안을 합니다
 • 모든 피부타입에 적합한 잘 익은 파파야 효소로 각질을 제거합니다
 • 스팀으로 모공을 열어서 죽은 피부세포, 박테리아, 그리고 다른 불순물이 배출시킵니다
 • 기계를 사용하여 블랙헤드와 피지를 제거합니다
 • 소독제를 사용하여 피부를 깨끗히하고 염증으로부터 보호합니다
 • 미용에 좋은 얼굴 경락 마사지를 합니다
 • 천연성분의 수제마스크를 하는동안 어깨와 목, 그리고 두피를 마사지해드립니다

얼굴 집중 관리 서비스 더페이스샵 제품과 네츄럴 페이스 마스크를 사용한 8가지 트리트먼트 단계입니다. 아래 2가지 수제 재료 중 하나를 선택하십시오:
- 오트밀 마스크: 잡티 제거 및 손상 된 피부 치유
- 현미 마스크: 피부 미백과 부드럽게 해주는 효과

시간이

60 분

가격

500.000 동/23$ - Discount 60% only 9$

부킹 서비스

미니 얼굴 관리 서비스

패키지 설명 :

포함:

시간이:

70-90 분 

가격:

550.000동/25$ - Discount 60% only 10$

부킹 서비스

 • 딥클렌징 오일을 사용해 화장을 지우고 더페이샵의 여드름전용 클렌징폼으로 세안을 합니다
 • 얼굴에 각질을 제거해 드립니다
 • 스팀으로 모공을 열어서 죽은 피부세포, 박테리아, 그리고 다른 불순물이 배출시킵니다
 • 기계를 사용하여 블랙헤드와 피지를 제거합니다
 • 여드름을 모두 제거해 드립니다
 • 소독제를 사용하여 피부를 깨끗히하고 염증으로부터 보호합니다
 • 천연성분의 여드름전용 수제마스크를 합니다

피부는 여성미를 강조하는데 있어 매우 중요한 요인입니다. 여드름이 많은 얼굴은 자신감도 잃어버리게 합니다.
따라서, Herbal Spa의 여드름 케어 코스는 밝은 피부 효과를 통하여 고객님의 고유한 아름다움을 되찾게 해드립니다

아로마 캔들 마사지

패키지 설명

포함:

 • 따뜻한 허브차를 준비해드립니다
 • 허브에 적신 수건으로 발을 깨끗히 닦아 드립니다
 • 마사지용 초의 촛농으로 몸을 마사지 해드립니다
 • 허브팩을 사용해서 경혈점을 지압해드립니다
 • 허브에 적신 따듯한 수건으로 몸 전체를 닦아드립니다
 • 마사지가 끝난 후 맛있는 과일과 스낵,스프를 준비해 드립니다

캔들 오일, 허브 볼 및 핫 스톤으로 각질을 제거하여 피부 세포 재생을 돕고 오감을 일깨우며 피부에 영양을 공급합니다

시간이:

60 분

90 분

120 분

가격:

500.000 동/23$ - Discount 60% only 9$

700.000 동/32$ - Discount 60% only 13$

900.000 동/40$ - Discount 60% only 16$

부킹 서비스

아침 프로모션

패키지 설명 

포함:

 • 마사지 후 간식 있습니다
 • 허벌 차있습니다

미포함 : 

 • 픽업 및 드롭 서비스
 • 시간 : 오전 9:00 ~ 오후 1:00 , 매일. (마지막 예약 시간 : 오후 1:00)
 • 바디 마사지 허벌 스타일 또는 태국 바디 마사지 또는 지압 마사지 120 분. 40 분 동안 얼굴 마사지 또는 바디 마사지를 무료 받으실 수 있습니다:

노트 :

모든 프로모션은 한 번에 적용되지 않습니다

부킹 서비스

- 세안 + 수제 마스크팩
- 세안 + 얼굴 마사지
- 세안 + 스크럽 + 피지 흡입
- 바디 스크럽
- 바디 화이트닝

등 마사지

패키지 설명

포함 :

 • 따뜻한 허브차를 준비해드립니다
 • 코코넛오일과 핫스톤을 사용하여 등을 마사지 해드립니다
 • 컵 또는 기계를 이용하여 부항을 떠드립니다. (90분짜리 마사지만 해당)
 • 허브팩을 사용해서 경혈점을 지압해드립니다
 • 목을 마사지 해드립니다
 • 허브에 적신 수건으로 등을 깨끗히 닦아 드립니다
 • 마사지가 끝난 후 맛있는 과일과 스낵,스프를 준비해 드립니다

Nghe An 주 북서쪽에 있는 태국 민족의 전통 건조 잎으로 만든 약을 사용하여 등 부위에 통증이나 피로를 없애줍니다

시간이:

30 분 (부항만)

60 분 ( 마사지 + 부항만 )

90 분 ( 마사지 + 부항만 )

가격:

250.000 동/11$ - Discount 60% only 5$

450.000 동/20$ - Discount 60% only 8$

600.000 동/27$ - Discount 60% only 11$

부킹 서비스

인텐시브 바디 스킨 케어 서비스

패키지 설명

포함:

 • 초유와 목욕소금을 또는 밀크 커피 사용하여 몸의 각질을 제거합니다
 • 따뜻한 물로 샤워하고 물기를 제거합니다
 • 쌀겨가루와 강황에센스,싱싱한허브와 초유로 전신에 팩을 합니다
 • 적외선 멸균처리기계로 몸전체를 덮어 줍니다
 • 천연마스크팩을 하는동안, 두피 마사지를 해드립니다
 • 따뜻한 물로 샤워하고 물기를 제거합니다

Milk Salt or Milk Coffee 스크럽과 허브 바디 마스크로 피부의 죽은 세포를 제거하고 여드름 치료와 영양을 공급하여 피부 톤을 향상시킵니다

시간이 :

80 - 90 분

가격 :

600.000 동/23$ - Discount 60% only 11$

부킹 서비스

미니 얼굴 관리 서비스

미니 얼굴 관리 서비스

포함:

 • 세안 + 수제 마스크팩
 • 세안 + 얼굴 마사지
 • 세안 + 스크럽 피지 흡입

시간이 :

30분

가격 :

200.000동/9$ - Discount 60% only 4$

부킹 서비스

30분

30분

200.000동/9$ - Discount 60% only 4$

250.000동/11$ - Discount 60% only 5$

Herbal Spa의 얼굴 관리 서비스는 피부의 노화 및 여드름 유발을 억제하는 효과가 있으며 직장 환경 및 일상 생활에서의 안 좋은 영향들로부터 피부를 보호하기 위해 여러 단계로 구성되어 있습니다